Historie luisterpost

‘In 1955 werd het gebouw de werkruimte van het 105e verbindingsbataljon. Deze eenheid van de Koninklijke Landmacht was belast met het afluisteren en onderscheppen van berichten van radiozenders van het Sovjetleger en het peilen van zijn troepenbewegingen. De verhoudingen tussen de westelijke geallieerden en de Sovjet-Unie waren immers na de oorlog dusdanig verslechterd, dat er sprake was van een Koude Oorlog. In 1949 werd daartoe de Navo opgericht, in 1955 gevolgd door haar tegenhanger het Warschaupact.’

‘In deze sfeer van de Koude Oorlog had de verbindingseenheid tot doel zo nauwkeurig en volledig mogelijk in Nederland de legerberichten van de Sovjet-Unie en later van het Warschaupact af te luisteren, te decoderen en te analyseren. Vervolgens werden de resultaten aan de hogere militaire instanties doorgegeven. Het gebouw op de Dalemwal was daarom voorzien van een speciale peilinstallatie, antennes en afluisterapparatuur. In 1958 werd de radio-ontvangst geperfectioneerd door naast het gebouw een 25 meter hoge antennemast te plaatsen. Voor de personele bezetting, bestaande uit beroeps- en dienstplichtige militairen, werden in de Citadelkazerne in de Gorcumse binnenstad twee radiocompagnieën gelegerd (waarvan een groot deel het Russisch beheerste), waardoor zeven dagen per week, 24 uur per dag, de afluistertaken konden worden uitgeoefend. Met de opheffing van het Gorcums garnizoen in 1967 verhuisde de eenheid naar een militair kamp in Eibergen, waarmee in Gorinchem een eind kwam aan deze bijzondere geschiedenis (Gegevens ontleend aan het Instituut voor Militaire Historie in Den Haag)

Nieuws

3 days ago

De Luisterpost

Onze dank gaat uit naar Jumbo Piazza Center Gorinchem voor het leveren van voldoende dozen om de ingeleverde boeken netjes uit te zoeken voor onze boekenmarkt 28 september aanstaande!

Heeft u nog boeken over die u niet meer leest? Steun ons door uw boek te doneren en wij investeren dat in Slagwerkgroep Progresso voor vernieuwd instrumentarium, uniformen en jeugd educatie!

Stuur een Privebericht om een afspraak te maken van inleveren of eventueel ophalen.Op 28 september is het weer rommelmarkt en dit keer ook boekenmarkt .
Boeken inleveren kan op elke woensdag avond vanaf 19.00 uur, Of op afspraak , ophalen kan ook. opbrengst komt ten goede aan de uniformen voor onze slagwerkgroep .
Kraam huren kost €15,00
Aanmelden via info@deluisterpost.nl
... Lees verderZie Minder

Kijk verder op facebook

1 week ago

De Luisterpost

Op 28 september is het weer rommelmarkt en dit keer ook boekenmarkt .
Boeken inleveren kan op elke woensdag avond vanaf 19.00 uur, Of op afspraak , ophalen kan ook. opbrengst komt ten goede aan de uniformen voor onze slagwerkgroep .
Kraam huren kost €15,00
Aanmelden via info@deluisterpost.nl
... Lees verderZie Minder

Kijk verder op facebook